ابزار های بازاریابی نوین و فروش در صنعت فرش

ابزار های بازاریابی نوین و فروش در صنعت فرش

از آنجایی که فرش، در مقوله ی صادرات غیر نفتی قرار می گیرد،  استفاده از ابزار های بازاریابی نوین و فروش در صنعت فرش ایرانی به همراه حضور مستمر در بازارهای جهانی می تواند از مزیت های بیشماری برخودار باشد زیرا با بهره گیری از استراتژی های بازرایابی دیجیتال که متناسب...