دیجیتال مارکتینگ چیست و چه کاربردی دارد؟ (بازاریابی دیجیتال به زبان ساده )

دیجیتال مارکتینگ چیست و چه کاربردی دارد؟ (بازاریابی دیجیتال به زبان ساده )

در دنیای امروز ، دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی به سبک دیجیتال ،بخش عمده ای از زندگی روزمره مارا  در فضای اینترنت به خود اختصاص داده است تا جایی که قبل از راه اندازی هر کسب و کاری آن را به عنوان یک محرک جدایی ناپذیر  در ایده پردازی ،تدوین استراتژی و برنامه...