برندینگ به زبان ساده (+ گام هایی موثر در ساخت یک برند موفق)

برندینگ به زبان ساده (+ گام هایی موثر در ساخت یک برند موفق)

مفهوم برندینگ و برندها ،امروزه نقش بسیار مهمی در معرفی یک کسب و کار ،افراد ،اهداف ،محصولات و خدماتی که قراره به مشتریان ارائه بدهند ،دارند و اگر به بیان ساده تر بخوام تعریف کنم ، مجموعه همه فاکتور های اشاره شده برای ما ،می تونه یک داستان از ارزش اصلی یک کسب و کار رو...